Kirjoittaja: Johanna Ojala-Niemelä

Kun Lapissa uutisoitiin yhden kiinalaisturistin sairastuneen koronaan, ei kukaan osannut arvata, mikä vitsaus meillä olisi edessä. Kouluja ja oppilaitoksia on suljettu, julkisia kokoontumisia, liikkumista ja rajan ylittämistä rajoitettu ja sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia lisätty. 

Tartuntojen leviämisen hillitsemiseksi tehtiin myös historiallinen Uudenmaan liikkumisen rajoittaminen. Vaikka toimenpiteet ovat vaatineet meiltä sopeutumista ja pitkämielisyyttä, niin ne vaikuttavat olleen oikeansuuntaisia ja todennäköisesti hidastaneet epidemian etenemistä.

Poikkeuksellisen tilanteen keskellä on erityisen tärkeää panostaa ihmisten terveyteen, hyvinvointiin, turvallisuuteen ja tulevaisuuteen. Tarve avulle on nyt ja kriisin jälkeen suuri. Akuutin kriisin hoitamisen lisäksi on pidettävä kiinni myös ennaltaehkäisevistä palveluista, jottei 1990-luvun laman kaltainen tilanne toistu.

Koronaviruksella on dramaattisia vaikutuksia yritystoimintaan. Ensi vaiheessa palveluyrityksiin, muun muassa matkailu- ja ravintola-alalle. Perustuslakivaliokunta on edellyttänyt ravintola-alalle menetysten kohtuullisen kompensaation selvittämistä liittyen ravintoloiden sulkemiseen. Ravintoloiden tulonmenetyksiin kohdennettua erillistä kompensaatiota selvitetään ja sopivaa mallia etsitään.

Kun opetus järjestetään kotoa käsin, tulee huolehtia, että erityistä tukea tarvitsevat oppilaat eivät kärsi tilanteesta poikkeuksellisen paljon. Perustuslain mukaan riittävä ravinto kuuluu maksuttomaan perusopetukseen. Kouluruokailusta huolehtiminen on erityisen tärkeää perheissä, joissa ollaan taloudellisesti tiukoilla. Näiden perheiden tukeminen ei saa jäädä koronakriisin hoidossa jalkoihin.

Sivistyksestä on tärkeää pitää kiinni paitsi opetuksen, kaikille avointen kirjastopalvelujen avulla. Kirjastot palvelevatkin poikkeusolojen aikana asiakkaitaan monipuolisten verkkopalvelujen ja e-aineistojen keinoin. Kirjastojen etäpalveluja tulee myös edelleen kehittää, jotta kirjasto pystyy vastaamaan ihmisten tiedonjanoon.

Akuutissa kriisissä tarvitaan päätöksiä koronakriisin aiheuttaman tilanteen vakauttamiseksi. Ihmisten toimeentuloa turvataan kohdistamalla lisäyksiä työttömyysturvaan, asumistukeen ja toimeentulotukeen työttömyyden ja lomautusten kasvun vuoksi. Päätökset osoittavat, että poikkeustilanteessa järjestelmän on joustettava. Kun tästä savotasta selvitään, tulee jälleenrakentamisen aika, jolloin Suomi palautetaan kestävän kasvun, korkean työllisyyden ja kestävän julkisen talouden uralle.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?