Kirjoittaja: Johanna Ojala-Niemelä

Eduskunta on ryhtynyt käsittelemään ensi vuoden talousarviota. Budjetista päätettäessä punaisena lankana läpi talousarvion on ihmisten arjen parantaminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa hallitus toteuttaa hoitotakuun, jonka tavoitteena on, että kiireettömässä tapauksessa ihminen pääsee hoitoon seitsemän päivän sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Hallitus sitoutuu parantamaan vanhuspalveluita merkittävästi kirjaamalla lakiin henkilöstön sitovan vähimmäismitoituksen tehostetussa palveluasumisessa.

Myös uusi sotelainsäädäntö on valmisteilla, mutta tältä osin palataan perusasioihin ja markkinamallin sijaan sotea tehdään ihmisten ehdoilla. Perusterveydenhuoltoa vahvistetaan palkkaamalla lääkäreitä ja hoitajia ja mielenterveys- ja päihdepalvelut siirretään erikoissairaanhoidosta takaisin perusterveydenhuollon tasolle.

Viime vaalikaudella koulutuksesta leikattiin ja nyt edessä on suunnan muutos. Hallitus investoi osaamiseen ja koulutukseen kaikilla koulutusasteilla 256 miljoonalla eurolla. Hallitusohjelman mukaisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen korotukset toteutetaan täysimääräisinä heti vuonna 2020.

Hallituksen työkalupakista löytyy keinoja pienituloisten aseman parantamiseksi sekä etuuksia korottamalla että veroja alentamalla. Pienimpien eläkkeiden korottamiseen ehdotetaan käytettäväksi 183 miljoonaa euroa nettona. Kansaneläkkeen täyttä määrää korotetaan 24 eurolla ja takuueläkkeen täyttä määrää 50 eurolla kuukaudessa. Kevennämme pieni- ja keskituloisten verotusta 200 miljoonalla eurolla. Kevennys kohdistetaan pieni- ja keskituloisille palkansaajille sekä eläke- että etuustulojen saajille.

Lapissa roudasta kärsineitä tieosuuksia riittää ja teille on syntynyt korjausvelkaa. Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja sen vähentämiseksi. Hallitus varautuu myös pääradan nopean raideyhteyden suunnittelun toteuttamiseen pääomittamalla Rautatie Oy:tä. Tällä on heijastusvaikutuksia aina Lappia myöten, kun päärata saadaan kuntoon. Joukkoliikenteen tukeen osoitetaan 20 miljoonaa euroa ja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen kohdennetaan 21 miljoonaa euroa. Liikenne- ja viestintäministeri Marin on laittanut käyntiin myös selvityksen taksilainsäädännön pahimpien kipukohtien korjaamiseksi.

Kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi poliisien palkkaamiseen osoitetaan lisää määrärahoja. Poliisien määrää nostetaan 300 poliisilla 7 500 henkilötyövuoden tasolle. Jotta valtion talous pysyy tasapainossa ja olisi varaa maltillisiin menolisäyksiin on työllisyydestä pidettävä huolta. Hallituksella on kunnianhimoinen tavoite, että tällä vaalikaudella syntyisi 60 000 uutta työpaikkaa. Tähän pyritään muun muassa parantamalla yritysten toimintaedellytyksiä, lisäämällä palkkatukea ja parantamalla osatyökykyisten asemaa.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?