Kirjoittaja: Maria Raappana

Olemme työelämän robotteja, joita käsitellään tietokoneen näytöllä, numeroina Excel-taulukossa. Kuitenkin numeroiden takana on aina puhuva, elollinen olento, ihminen.

Puhe on tasapainon löytämistä, josta merkittävin on vuoropuhelu, mielipiteidemme jakaminen toistemme kanssa. Kannustava, luova ja innostava puhe kohtaa kuulijansa ja antaa merkityksen. Se on rehellistä ja voimauttavaa.

Meidät on evoluution mukaan rakennettu niin, että emme tule toimeen ilman toisiamme. Sanoilla onkin vahva voima, merkitys ja vaikutus yksilöön sekä yhteisöön. Se on joko lääkettä mielellemme tai suolaa haavoillemme.

Ihminen on rakentunut monesta eri tunnetilasta; surusta, ilosta, ahdistuksesta, pelosta, vihasta ja niin edelleen, mutta kaikkein tärkein on mielihyvä (endorfiini), joka muodostaa dopamiinia. Mielihyvä vähentää muun muassa stressiä ja kiputiloja. Useimmat ihmiset saavatkin mielihyvän tunteen esimerkiksi nauramisesta, liikunnasta ja musiikista. Kaikki edellä mainitut ovat tunteiden kieliä.

Suomalaisessa kulttuurissa on sanonta, että ”ei se puhumalla parane”. Väitän että puhumalla paranee. Puheen kautta kohtaamme muita ihmisiä, sillä meidät on luotu puhumaan ja ilmaisemaan itseämme sanoilla sekä ilmeillä. Riippuu tietysti puheen sisällöstä ja siitä, millä tyylillä puhuja asiansa esittää.

Hyvä puhe on kuin virkistävä lähteen vesi, joka antaa voimaa. Vuorovaikutteinen, hersyvä puhe vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Tällaista puhetta voisi luonnehtia design-puheeksi, joka on uniikkia ja yksilöllistä, valkoista, mustaa ja betonia. Siinä rikotaan normit ja innostetaan kuulijat ajatustensa jakamiseen, mielipiteisiin.

Toiset huomioon ottava puhe onkin hyvinvoinnin perusta. Se korostaa jokaisen yksilöllisiä piirteitä, luovuutta ja hyvällä tavalla erilaisuutta. Se antaa kasvot ja profiilin, tunnetilan ja joukkohengen. Pitää yhtä ja vahvistaa jokaista osapuolta.

Koska sanat eivät tarkoita kaikille samaa, voimme helposti tulkita väärin toisia ihmisiä. Siksi pitäisikin keskustella, kysyä mitä toinen tarkoittaa, jotta ei tehdä vääriä päätelmiä vastapuolesta.

Ei syrjäytetä, ei eriarvosteta eikä vähätellä ketään. Ratkotaan epäkohtia ja selvitetään väärinymmärryksiä. Sanoilla ja eleillä on loppupelissä suuri merkitys. Niillä pystytään sulattamaan jäävuoria tai jäädyttämään ne takaisin luonnolliseen ikiroutaan.

Ihminen on onnellinen kokiessaan mielihyvää ja välttyessään tuskallisilta kokemuksilta.

John Stuart Mill

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?