Kirjoittaja: Markus Lohi

Pääministeri Rinteen hallitus on aloittanut toimintansa. Odotukset ovat monella korkealla. Toiveita herättävät erityisesti hallitusohjelmassa luvatut ihmisten arkea koskevat parannukset ja pienituloisten aseman kohentaminen.

Samalla on kuulunut myös monia epäilyksen ääniä. On epäilty, kykeneekö hallitus järkevään talouspolitiikkaan, ovatko työllisyys- ja taloustavoitteet realistisia ja mitä tapahtuu, jos työpaikkoja ei synnykään odotetulla vauhdilla. Velkaantuminen ei köyhyyttä poista, kuten olemme Kreikassa huomanneet. Myös moni Keskustan kannattajista epäröi hallituspohjan suhteen.

Hallituksella onkin nyt monella tavalla näytön paikka. Ensinnäkin sen on onnistuttava vakuuttamaan, että se kykenee toteuttamaan yhteistä hallitusohjelmaa myös vaikeiden kysymysten osalta. Sen edellyttää, että jokainen ministeri noudattaa tiukasti hallitusohjelman kirjauksia. Kipupisteitä on jo tullut esille. Yksi niistä on metsien kestävä käyttö. Ensimmäinen todellinen koetinkivi tulee kuitenkin olemaan syksyn budjettineuvottelut. Tuolloin on kyettävä vakuuttamaan suomalaiset myös siitä, ettei edellisen hallituksen kestävän talouden perintöä hävitetä.

Toiseksi hallituksen on näytettävä, että viisi hallituspuoluetta kykenee yhteistyöhön, vaikkei ideologista liimaa puolueiden välillä ole. Hallituspuolueita ei yhdistäkään yhtenäinen arvopohja, vaan erityisesti heikommista huolehtiminen.

Kolmanneksi hallituksen on näytettävä, että se toimii koko Suomen puolesta. Tässä Keskustalla on erityinen tehtävä ja paine. Hallitukselta tarvitaan konkreettisia tekoja eri alueiden hyväksi. Helpointa se olisi aloittaa syksyllä tie- ja ratahankkeista päätettäessä.

Yksi konkreettinen teko alueen elinvoiman puolesta olisi myös Itämeren kalastusta koskevan asetuksen uudelleenarviointi sen varmistamiseksi, että lohi pääsee nousemaan nykyistä voimakkaammin Torniojokeen. Tässä asiassa Lapin edustajien on seisottava yhtenä joukkona.

Myös Keskustalla on näytön paikka erityisesti siinä, ettei ympäristöasioissa tai ilmastopolitiikan toteuttamisessa mennä hörhöilyn suuntaan. Tämä vaara on ilmeinen, kun ympäristöministerin salkku on vihreillä. Ilmastonmuutosta ei ratkaista lihan syöntiä lopettamalla tai autoilun kustannuksia nostamalla.

Samalla tiedämme Lapissa, että tärkein voimavaramme on puhdas luonto. Siitä emme luovu mistään hinnasta ja siihen nojaa kasvava matkailumme. Samalla luonnonvarojemme on voitava myös hyödyntää kestävällä tavalla.

Näissäkin asioissa hallitusohjelman kirjaukset ovat hyviä. Siksi hallitus ansaitsee meiltä kaikilta mahdollisuuden.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?