Kirjoittaja: Johanna Ojala-Niemelä

Eduskuntavaalien ja hallitusohjelmaneuvotteluiden jälkeen poliittinen arki alkaa normalisoitua. Hallitusohjelmassa riittää vielä pureksittavaa, mutta pääosin se on saanut kiitosta.

Hallitusohjelmassa panostetaan ikäihmisten asemaan monin eri tavoin. Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä säädetään 0,7 hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksessa. Myös kotiin vietävien palveluiden laatua parannetaan ja vahvistetaan. Perusterveydenhuoltoon palkataan lisää lääkäri–hoitaja-työpareja ja samalla säädetään hoitotakuusta, jossa kiireettömässä tapauksessa hoitoon on päästävä viikon sisällä.

Sipilän hallituksen leikkauslinjan sijaan Rinteen hallitus vähentää eläkeläisköyhyyttä. Alle 1 000 euron kuukausieläkkeisiin tehdään 50 euron tasokorotus siten, että toimeentulo- ja asumistuet eivät heikkene. Uudistus parantaa 300 000 eläkeläisen eläketurvaa. Säätytalolla päätettiin selvityttää myös se, miten pienimmillä työeläkkeillä olevien asemaa voidaan kohentaa.

Pienenä kansakuntana tarvitsemme koulutuksen ja tieteen kunnianpalautuksen. Puramme subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoitukset ja pienennämme ryhmäkokoja. Nuorten syrjäytymistä ehkäisemme pidentämällä oppivelvollisuusiän 18 vuoteen. Pelkällä peruskoululla ei enää pärjää työelämässä. Samalla lukio ja ammattikoulutus muutetaan maksuttomaksi. Muutoksella velvoitetaan yhteiskunta pitämään jokainen nuori mukana opinnoissa.

Eläkeläisten toimeentulon lisäksi sain eniten palautetta aktiivimallista. Se joutaa romukoppaan ja sen purkaminen on jo aloitettu. Muutos viedään läpi niin nopeasti kuin se on teknisesti mahdollista. Hallituksen tahtotilana on työnteon esteiden ja byrokratian purkaminen. Haluamme myös uudistaa sosiaaliturvaa siten, että se mahdollistaa työnteon, yrittämisen ja eri tulolajien yhdistämisen nykyistä joustavammin.

Hallitusohjelman valmistelussa näkyy vahvasti lappilaisten kädenjälki. Seitsemästä Lapin kansanedustajasta viisi oli paikalla Säätytalolla neuvottelemassa. Hallitusohjelmassa on vahva painotus metsästys-, kalastus- ja retkeilyasioihin. Kansallispuistoihin ja Metsähallituksen ylläpitämän retkeilyinfran korjaamiseen kohdennetaan lisää resursseja. Vaelluskalakantojen elvyttäminen on tärkeää Lapin kalastusmatkailulle. Lapille tärkeä porotalous saa myös monta mainintaa.

Hallituksella on vahva tahto tehdä panostuksia liikenteeseen. Tornio–Laurila-radan sähköistys sai ainoana liikennehankkeena hallitusohjelmakirjauksen, ja ensimmäisestä lisätalousarviosta löytyy merkintä lupauksesta syventää Ajoksen väylää 12 metriin. Muitakin liikenteellisiä pullonkauloja löytyy, kuten VT 21 Tornio–Kilpisjärven välisen tieyhteyden parantaminen, VT 4 Kemi–Oulu-väli ja Kolarin radan sähköistys, joiden tulee olla hallituksen työlistan kärjessä.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?
Lisätietoja OK - sulje ilmoitus En hyväksy