Kirjoittaja: Mikko Kärnä

Voimassa oleva isyyslaki ja valmisteilla oleva vanhemmuuslaki ovat puhuttaneet viimeisen parin vuoden aikana paljon. Uusi vanhemmuuslaki annettiin eduskunnan käsittelyyn tänä syksynä. 

Uudessa laissa yhdistetään isyys- ja äitiyslait ja se korjaa vanhojen lakien muutostarpeita, mutta ei ota kantaa siihen, miten vanhojen lakien aikana tehtyihin virheellisiin päätöksiin suhtaudutaan. Näin ollen se ei mahdollista vanhojen virheellisten päätösten korjaamista.

Julkisuudessa on ollut pitkään esillä tapaus, jossa petetyksi ja erehdytetyksi tullut henkilö joutuu maksamaan elatusmaksuja lapsesta, joka paljastui toisen miehen lapseksi. Isyyden kumoaminen on osoittautunut mahdottomaksi, koska oikeus katsoo, että kannetta kumoamisesta ei ole tehty ”viipymättä”, kuten vanha laki edellyttää. 

Tämä tapaus on saanut niin paljon huomiota, että se on otettu vanhemmuuslain valmisteluaineistoon yhtenä esimerkkinä isyyslain muutostarpeesta. Tältä osin vanhemmuuslakia ollaankin muuttamassa parempaan suuntaan niin, ettei uusia vastaavia tapauksia tulisi näin helposti. Uuden lain esityksen mukaan vanhemmuuden kumoamista hakevalla olisi nimittäin jatkossa vuosi aikaa päättää kumoamiskanteen nostamisesta, kun syy kanteen nostamiselle on tullut ilmi.

Ongelmana on kuitenkin se, ettei uusi vanhemmuuslaki anna pohjaa korjata aikaisempia virheellisesti tehtyjä isyyspäätöksiä. Virheellisesti määrätyissä isyyksissä on pohjimmiltaan kyse lapsen ihmisoikeuksien rikkomisesta ja lapsen oikeudesta isään, alkuperään, oikeaan sukuunsa ja rehelliseen lapsuuteen. Suomi on allekirjoittanut YK:n lasten oikeuksien sopimuksen, jossa nämä määritellään lapsen oikeuksiksi. Julkisuudessa esillä olleessa esimerkkitapauksessa nämä eivät toteudu.

Vanhempien velvollisuus olisi suojella lapsiaan. Kun nämä eivät siihen pysty tai halua, velvollisuus on viranomaisilla ja lainsäädännöllä. Eli viime kädessä lakien säätäjillä – kansanedustajilla ja eduskunnalla.

Olenkin hiljattain tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, miten uusi vanhemmuuslaki huomioisi isyyslain perusteella tehdyt virheelliset isyyspäätökset ja mahdollistaisi niiden korjaamisen.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?