Kirjoittaja: Katja Koivisto

Mitä sosiaali- ja terveyspuolen työpaikoillemme oikeasti kuuluu? Viime aikoina on keskitytty hyvin paljon työpaikkojen haasteiden kuvaamiseen ja sitä kautta meille kaikille on avautunut kuva todella raskaasta ja aliarvostetusta työstä, jota ihmiset tekevät surkealla palkalla ja voivat pahoin. Tämä on osaltaan myös totta.

Kuitenkin hyvin monella työpaikalla on myös tyytyväisiä, hyvinvoivia ihmisiä, jotka lähtevät mielellään töihin ja kokevat arvostusta. On hyvin tärkeää, että asioista puhutaan, jotta asiat paranevat ja kehittyvät, mutta voisiko asioista puhua myös muista kuin pahoinvoinnin näkökulmista. Eli työn mielekkyydestä pitää puhua myös.

Toimin itse palvelupäällikkönä Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa ja suorastaan häikäistyn hyvinkin usein henkilökuntani osaamisen määrästä ja upeasta asenteesta asiakkaiden suhteen. Jokaisessa työvuorossa käytetään monia erilaisia erityisosaamisen keinoja, jotta asiakkaiden itsemääräämisoikeus ja hyvinvointi toteutuisi.

Siinä samalla henkilökunta keskustelee keskenään asioista ja toteuttaa työtään tiiminä. Usein asiakkaiden kanssa tehdään myös mukavia arjen asioita, jotka tuovat asiakkaan elämään lisäarvoa. Samalla ne myös lisäävät työntekijöiden työn mielekkyyttä ja työstä saatavaa hyvinvointia.

Jokainen meistä vaikuttaa itse työhyvinvointiin, omaan ja koko työyhteisön. Onkin hyvin tärkeää muistaa, että jokaisen työntekijän toiminnalla ja asenteella on merkitystä työyhteisölle. Kaikkien vastuulla on kohdata työkaverit arvostaen ja hyvien käytöstapojen mukaan. Usein jo sillä pääsee pitkälle. Sanojen huomenta, kiitos ja hei hei käyttäminen saavat paljon hyvää aikaan.

Joka kerta, kun tulemme työpaikallemme, tuomme samalla tullessamme oman tunnetilamme ja jokaisen meidän tunnetilallamme ja asenteellamme on merkitystä koko työyhteisön hyvinvointiin. Esimies ei voi yksin hoitaa työntekijöiden hyvinvointia.

Myös erimielisyydet ja ristiriidat kuuluvat työyhteisöjen toimintaan ja aina välillä niitä tulee jokaisessa työyhteisössä. On kuitenkin jokaisen työntekijän vastuulla huolehtia siitä, että ne myös selvitetään. Esimiehen tuki näissä tilanteissa on aivan ensiarvoisen tärkeää. Esimiehen kyky hahmottaa erilaisia ratkaisuja ja rohkeus toteuttaa niitä auttaa työyhteisön konfliktien ratkaisemisessa. Parhaimmillaan selvitetyt ristiriidat tuovat työyhteisöihin uusia näkökulmia ja lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Haluan vielä uudelleen korostaa, että on tärkeää, kun asioista puhutaan ja että ne ovat otsikoissa, koska oikeasti sote-alan palkkojen pitäisi ehdottomasti nousta työn vaativuutta vastaavalle tasolle. Sote-alalla tehdään äärimmäisen arvokasta ja haastavaa työtä, jossa on iso vastuu mukana koko ajan. Sote-puolen tutkinnon suorittaneet ihmiset ovat käyneet vaativat opinnot ja vastaavat työssään äärimmäisen isoista asioista. Palkkojen määrään henkilöstö ei pysty itse suoraan vaikuttamaan, mutta työyhteisöiden hyvinvointiin pystyy. Jokaisen toiminnalla on merkitystä hyvinvointiin.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?