Kirjoittaja: Mikko Kärnä

EU:n komissio on antanut esityksensä historiallisen suuresta koronaelpymispaketista. Paketin suuruus olisi 750 miljardia euroa ja se sisältäisi 560 miljardin elpymisrahaston, josta 310 miljardia annettaisiin jäsenmaille avustuksina ja 250 miljardia lainoina. Näiden lisäksi varoja ohjattaisiin aluerahoitukseen ja vihreään kasvuun.

Elpymispaketti olisi tarkoitus rahoittaa yhteisvastuullisesti jäsenmaiden nimissä otettavalla lainalla ja EU:n budjetti toimisi sen vakuutena. Lainan takaisinmaksu tapahtuisi vuoteen 2058 mennessä. Suomen hallituksen linja on ollut, että lainapainotteisuutta on kasvatettava, avustusmuotoisen tuen pitää olla pienempi ja useita muita ehtoja tulee muuttaa.

Näyttää siltä, että elvytyspaketti ei mene läpi komission esittämällä tavalla. Siitä kuitenkin neuvotellaan valtioiden päämiesten kesken heinäkuussa. Suomen kanta, jota olemme eduskunnan perustuslakivaliokunnassa ja suuressa valiokunnassa sorvanneet, on selkeä: tässä muodossa paketti ei voi edetä.

Komission esityksen mukaan maksaisimme avustuksista reilusti enemmän kuin mitä hyötyisimme. Vuonna 2018 EU-jäsenmaksuosuutemme oli 1,65 prosenttia, joten 560 miljardin rahastosta maksaisimme yli 9 miljardia. Tästä summasta saisimme takaisin noin 3,5 miljardia euroa avustuksina ja lisäksi EU päättäisi, mihin näitä suomalaisten veronmaksajien rahoja saisi käyttää. Tämä sotii unionin omaa päätöksenteon läheisyysperiaatetta vastaan.

Elpymispakettia on perusteltu koronan aiheuttamilla mittavilla taloudellisilla menetyksillä ja jäsenvaltioille aiheutuneilla ongelmilla. Pidän erikoisena, että komissio on jo laatinut alustavat laskelmat tuen jakautumisesta eri maihin, vaikkemme mitenkään voi tietää koronan aiheuttamia kokonaiskustannuksia eri maille. Koronakriisi ei ole vielä ohi.

Maailmanlaajuisten kriisien kohdatessa EU-liittovaltiota tavoittelevat voimat ovat nostaneet päätään ja pyrkineet tiivistämään unionin päätöksentekoa ja yhtenäistämään toimintaa. Vastustan jyrkästi tällaista kehitystä. EU:n tulee olla kansallisvaltioiden liitto, joka keskittyy rauhaan, vakauteen ja talouteen, ja kunnioittaa jäsenvaltioidensa kansallista itsenäisyyttä.

Suomen itsenäisyyden ja Lapin puolustaminen ovat minulle tärkeimpiä asioita. Tuoreessa muistissa ovat eurokriisin myötä Kreikalle annetut lainat, joiden takaisinmaksua ei ole kuulunut. Suomen kannalta ei ole mitään järkeä osallistua nyt esitetyn kaltaisiin tulonsiirtoihin. Meidän tulee valmistautua torjumaan Suomen osallistuminen elpymisrahastoon. Taloutemme on kärsinyt merkittävälsti koronasta, ja olemme velkaantuneet hurjaa vauhtia. Ensisijaisesti meidän on nyt huolehdittava oman maamme jälleenrakennuksesta.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?