Toimittaja: Anna-Maria Vainionpää

Meillä koulutus on maksutonta. Tasa-arvoinen supermaa Suomi tarjoaa siis kaikille lapsille ja nuorille yhtäläiset mahdollisuudet päiväkodista maisterin papereihin.

Väite on enenevässä määrin tarua tai ohenevaa totuutta.

Vahvistuva kilpailun eetos uhkaa jo sekä koululaitostamme että harrastustoimintaa nuorimpia ikäluokkia myöten.

Lapsista halutaan tehdä globaalin maailman tulevia menestyjiä. Mielikuvissamme huippuyksilöt kulkevat punaisella matolla salamavalojen räiskyessä.

Suuntaus näkyy kasvukeskuksissa päivähoitopaikoista alkaen. Ranskankielisen päiväkodin arvellaan tarjoavan lapselle auvoisemman etenemispolun kohti omaa uraa kuin tyytyminen kotia lähimpänä olevaan vaihtoehtoon.

Kasvatustieteilijät puhuvat vallalla olevien taloudellisten arvojen johtavan jopa lasten kasvuedellytysten rajoittamiseen. Niin koulu kuin harrastustoimintakin ovat alkaneet tähdätä äärimmäiseen yksilöllisyyden korostamiseen enemmän kuin yhteisöllisyyden voimaan.

Meillä on yhteiskunnallisia rakenteita, jotka vaikuttavat jälkipolvien koulutusvalintoihin ja sitä kautta työuriin. Vanhempien sosio-ekonomisella asemalla ja kulttuurisella taustalla on suuri merkitys lasten ja nuorten osaamiselle ja jatkokoulutusvalinnoille. Musiikki- ja liikuntaluokille pääsevät yleensä lapset ja nuoret, joiden vanhemmilla on varaa kustantaa kalliita harrastuksia. Korkeakoulutettujen vanhempien lapset valitsevat useammin saman koulutusasteen kuin vanhempansa.

Niin hyväosaisuus kuin valitettavasti huono-osaisuuskin näyttäytyvät kuin geeneihin kirjoitettuina. Vanhempien kyky tai kyvyttömyys tukea nuoria heidän urahaaveissaan näkyy tutkimuksissa. Nykyinen koulujärjestelmä edellyttää nuorten tiedostavan omat uratavoitteensa heti yläkoulun jälkeen. Nuori, jolta tuollainen tuki puuttuu, lähtee koulutusmarkkinoille kaukaa takamatkalta verrattuna onnekkaampiin ikätovereihinsa.

Korkeakoulujen valmennusbusineksen piti olla uudistuksen jälkeen ohitse, mutta käytännössä eriarvoistava liiketoiminta on siirtynyt alemmille lukio-luokille abikurssien muodossa.

Koulun tavoitteena oli ennen opettaa lapsia ennen kaikkea elämään tässä maailmassa. 

Kuulemmeko tänään kaikuja ajasta ennen peruskoulua?

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?