Toimittaja: Anna-Maria Vainionpää

Ihmisellä on sisäsyntyinen tarve eristää osa elämänpiiristään pyhäksi. 

Pyhä on jotain, mikä on arvokasta sinällään. Jotain, mitä arkemme ei tavoita.

Kun kaikki on samanarvoista, pyhyys katoaa. Valkoinen on eriasteista harmaata, samoin kuin musta. Kun kaikki mielipiteet ovat yhtä arvokkaita, millään niistä ei ole väliä. 

Kun modernit yhteiskunnat ovat riisuneet pyhyyden pois sanavarastostaan, sen aseman on ottanut raha. Sille on annettu kyseenalaistamaton arvo ja asema, joka on korvannut kaiken itseämme korkeamman.

Suomalainen energiayhtiö St1 suunnittelee valtavaa tuulipuistoa Norjan Finnmarkiin saamelaisten pyhälle tunturille, Rastigaisalle. 

Yhtiön toimitusjohtaja perustee hanketta muun muassa tunturin vähäisellä luonnon monimuotoisuudella. Ympäristölle aiheutuvat haitatkin on minimoitu. Yhtiön mukaan tuulivoimahankkeen vastustuskaan ei ole laajaa. 

Alueen monimuotoisuutta ei ole tutkittu tarkasti. Se on luontotyypiltään harvinainen koko Euroopassa. Niin Norjan kuin Suomenkin alkuperäiskansaa edustavien saamelaiskäräjien, useiden saamelaisjärjestöjen, kuntien ja luonnonsuojelualueiden kanta hankkeeseen on kielteinen. 

Kaivosjätti Rio Tinto räjäytti syksyllä aboriginaalien 46 000 vuotta vanhan pyhän luolaston Australiassa. Alueelta on löytynyt arkeologisesti arvokas 28 000 vuotta vanha työkalu ja 4000 vuotta sitten ihmisen hiuksista punottu vyö.

Luontokartoittajat ovat löytäneet metsistämme kymmeniä kansainvälisen luonnonsuojeluliiton uhanalaisiksi määrittelemiä lajeja. Myös valtio on lyönyt kirveensä vanhoihin metsiin, jotka ovat elintärkeitä uhanalaisille lajeille.

Tutkijoiden mukaan luonnonmetsien hakkuiden lopettaminen valtion mailla olisi merkittävin luonnon monimuotoisuutta suojaava teko. Muita yhtä tehokkaita keinoja pysäyttää lajikirjojen köyhtyminen ei juurikaan ole. 

Metsäpolitiikkamme päämääränä on turvata kestävän metsätalouden ja metsien monikäytön edellytykset taloudellisesti kannattavasti ja metsäluonnon monimuotoisuutta ylläpitäen. Metsää hoidetaan, jotta se tuottaisi omistajalleen ja yhteiskunnalle taloudellista hyötyä ja jäisi arvokkaana jälkipolvien hyödynnettäväksi.

Pyhyys tai sen puuttuminen arvottaa maailmamme. 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?