Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa Suomalainen Lehtipaino-konsernin, johon kuuluvat SLP Kustannus Oy, SLP Jakelu Oy, Suomalainen Lehtipaino Oy, Lapin Lehtikustannus Oy, Torniolainen Oy, Koillismaan Uutiset Oy, Tornionlaakson Kustannus Oy, (myöhemmin: SLP) asiakkaille kuva siitä, mitä henkilötietoja SLP kerää heistä ja mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa.

Tietosuojaseloste on yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §.

Rekisterinpitäjä

Suomalainen Lehtipaino Oy (y-tunnus: 1110766-3) ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat, yllä luetellut yhtiöt (myöhemmin: SLP).

Viestitie 2
87100 Kajaani
010 665 7200

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

 • asiakassuhteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen, hallinta, ylläpito ja kehittäminen sekä varmentaminen
 • palveluiden toteuttaminen ja personointi
 • asiakasviestintä (kuten esim. asiakaskirjeet ja tiedotteet)
 • tilausten uudistaminen ja markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen
 • omien, konsernin ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden tuotteiden markkinointi ja luvan- sekä kiellonvarainen suoramarkkinointi eri kanavissa sekä markkinatutkimusten suorittaminen
 • lehden jakelu, laskutus ja mahdolliset perintätoimenpiteet
 • mainonnan kohdentaminen
 • väärinkäytösten ehkäisy ja tutkiminen
 • tuotekehitys sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
 • lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti

Tietoja voidaan käsitellä myös rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset sekä tilastointi) henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelijä käsittelee rekisteriä henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Rekisterin tietosisältö

 1. Asiakkaan yhteystiedot: asiakasnumero, nimi ja osoite. Puhelinnumerot ja sähköpostiosoite. Asiakkaan ilmoittamat markkinointilupatiedot ja tarjouskiellot.
 2. Lehden jakeluun, maksutapaan, laskuttamiseen ja perintään liittyvät tiedot.
 3. Asiakkuuteen liittyvät tiedot (kuten tilaus-, osto- ja maksukäyttäytymistiedot sekä palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot, kuten asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat).
 4. Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot (käyttäytymistiedot) ja rekisteröidyn käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot, kuten päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä.
 5. Muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot (kuten sijaintitiedot palveluita käytettäessä tai asiakkaan vieraillessa tietyssä ennalta määritellyssä paikalla).
 6. Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet).
 7. Rekisteröityyn kohdistetut muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan rekisteröidyltä asiakassuhteen tai asiallisen yhteyden syntyessä ja sen aikana rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa lehden tai saa sen lahjaksi kolmannelta osapuolelta tai hän tilaa tai ostaa jonkin muun tuotteen tai antaa muussa yhteydessä (vastaus markkinointikampanjaan, kilpailu- tai äänestysvastaus tai muu vastaava) yhteystietonsa rekisterinpitäjälle puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla.

Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittää VRK/Väestötietojärjestelmästä ja puhelinnumeroita puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekistereistä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä yhteistyökumppaneilta. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä muun muassa rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, joissa rekisteröityneestä henkilöstä on tietoa saatavilla.

Käyttäytymistietoja voidaan kerätä evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla. Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla.  Mikäli asiakas on rekisteröitynyt rekisterinpitäjän tai sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvan yhtiön verkkopalveluun tai mobiilisovellukseen, em. havainnoituja tietoja voidaan yhdistää asiakkaalta muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Suoramarkkinointikielto ja kielto luovuttaa osoitetietoja muille yrityksille tallennetaan asiakkaan ilmoituksen perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin, asiakastyytyväisyystutkimuksiin ja vastaaviin selvityksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen henkilötietolain 19 § mukaisesti, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käsittelyä ja luovuttamista. Rekisterinpitäjä voi antaa rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointirekistereihin.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole lehden jakelun tai muun syyn kannalta tarpeellista.

Tietojen siirrossa ja käsittelyssä rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Asiakastietoja sisältävän sähköisen järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus ja koulutus käsitellä asiakastietoja. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Kuvattujen tilanteiden lisäksi tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on kerran vuodessa henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkastaa maksutta häntä koskevat SLP:n rekistereissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna osoitteella: SLP Kustannus Oy / Tilaajarekisteri, Kauppakatu 11, 87100 Kajaani. SLP toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn tarkastuspyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa Kauppakatu 11, 87100 Kajaani.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on henkilötietolain 29 § mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää SLP:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti kohdassa 11 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai soittamalla asiakaspalveluumme numeroon 010 665 7200 (puhelun hinta 8,35 snt/puh. + 16,69 snt/min.).

Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 § mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröity voi lähettää kirjeen edellä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai soittaa tilaajapalveluumme numeroon 010 665 7200 (puhelun hinta 8,35 snt/puh. + 16,69 snt/min.).

Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen asetusten avulla sekä poistaa tai estää evästeet selaimen asetusten avulla.

Evästekäytännöt

SLP kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja evästeiden avulla. Evästeiden avulla voidaan varmistaa turvallinen verkkoympäristö ja toimittaa asiakkaalle tuotteita ja palveluita, kehittää palveluamme sekä toteuttaa markkinointitoimenpiteitä ja tarjota asiakasta kiinnostavaa sisältöä. Tämä tieto on tietoa, joka koskee vain verkkoliikennettä ja verkkosivuston kävijöitä. Keräämiämme tietoja ei käytetä yksittäisen henkilön tunnistamiseen, paitsi tuotteidemme lukuoikeutta koskevien tietojen osalta, joka mahdollistaa tilaajille verkkolehden / verkkolehtien lukemisen.  

Tarkempi kuvaus käytetyistä evästeistä ja niiden käytöstä.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Ville-Petteri Määttä

Kehityspäällikkö
Kauppakatu 11, 87100 Kajaani
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?