Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Tornionlaakson Kustannus Oy / Meän Tornionlaakso

Y-tunnus 2204551-7

Torniontie 151 A, 95645 YLITORNIO, tornionlaakso.net

Rekisteriasioista vastaava henkilö: toimitusjohtaja

REKISTERIN NIMI

Tilaaja- ja ilmoittajarekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakassuhde

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään tilaaja-asiakkaiden palvelemiseen, ilmoittajien ja mainostajien asiakasyhteydenpitoon sekä markkinointiin.

Rekisterin nimi- ja osoitetietoja ei luovuteta Tornionlaakson Kustannus Oy:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Tilaaja-asiakkaat:

Nimi, osoite, tilatut palvelut, lehtitilaukseen liittyvät tiedot.

Ilmoittaja-asiakkaat:

Yrityksen nimi, osoite, toimiala, yhteyshenkilö, tilattujen palvelujen tiedot.

TIETOLÄHTEET

Tilaaja-asiakkaiden tiedot rekisteriin syntyvät lehtitilauksen yhteydessä sekä sen aikana asiakkaan tekemistä muutoksista. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

Ilmoittaja- ja mainostaja-asiakkaiden tiedot tulevat rekisteriin asiakassuhteen syntyessä asiakkaan itsensä ilmoittamina. Tietoja hankitaan lisäksi yleisistä lähteistä, kuten kuntien yrittäjärekistereistä, julkaisuista ja muista julkisista palveluista.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tilaus- ja ilmoittajarekisterin tietoja ei luovuteta yhtiön ulkopuolelle. Yritys voi kieltää omalta osaltaan sähköposti- ja tekstiviestimarkkinoinnin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriin on käyttöoikeus Tornionlaakson Kustannus Oy:n tilaus- ja ilmoitusasioita hoitavilla henkilöillä ja niillä, joiden työtehtävien hoito sitä edellyttää. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain viranomaisen tai asiakkaan omasta pyynnöstä.