Toimittaja: Kaisu Niska

Ylitornion Yrittäjien puheenjohtaja Mirja Heinonen piti tietosuojakoulutuksen yrittäjille.

YLITORNIO – Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntöä uudistettiin jo muutama vuosi sitten ja yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016. Asetuksen voimaan tulon jälkeen seurasi kahden vuoden siirtymäaika, joka on nyt kulumassa umpeen. Henkilötietorekisterien ja henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista 25.5.2018 alkaen.

Ylitornion Yrittäjät järjesti jäsenilleen Ylitornion kunnantalolla tietosuojakoulutuksen, jossa yrittäjäjärjestön puheenjohtaja Mirja Heinonen esitteli uuden tietosuoja-asetuksen kiemuroita.

Tilaisuuden alkuun Heinonen totesi, että tietosuoja-asetus henkilötietojen käsittelystä koskee kaikkia yrittäjiä ainakin sen verran, että on tiedettävä, minkä verran ja miten asetus koskee omaa yritystoimintaa.

Lue lisää Meän Tornionlaakson sivulta 7.