Toimittaja: Anna-Maria Vainionpää

Suunnitteluryhmä suunnisti kalasatamasta kuntoutumaan Orhinselän laavulle. Kuvassa etualalla Kullervo Linna ja Ilkka Koskela. Keskellä Sari Särkelä, Hannele Kytö, Tero Leppänen ja Aimo Sirkka. Takana seisomassa Arja Jääskeläinen.

MIEKOJÄRVI – Kuntoutus on perinteisesti painottunut neljän seinän sisälle. Pellossa pyritään nyt rikkomaan raja-aitoja viemällä niin paikkakunnan kuntoutustoiminnassa olevat, itse kuntouttajat kuin aivan uudetkin sidosryhmät yhdessä luontoon kokemaan, tekemään ja oppimaan. Luonnosta on moneksi!

– Luonto kuntouttaa itsessään, Metsähallituksen projektipäällikkö Hannele Kytö toteaa.

Pellon kunnan työpajatoiminta on mukana Lapin ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa Luontoa toimintaan – Yhteistyömalleja osallisuuteen. Sen tavoitteena on luoda yhdessä hankkeen eri osapuolten kanssa toimintamalli kunkin paikkakunnan omien kuntoutujien osallisuuden vahvistamiseksi.

Hankkeen rahoittavat ESR, Euroopan sosiaalirahasto ja osatoteuttajat, joita ovat muun muassa ELY-keskus ja Metsähallitus. Kunnista ovat mukana Oulu ja Pello. Rovaniemeltä, Sodankylästä ja Sallastakin hankkeeseen osallistutaan muiden kuin suoranaisesti näiden kuntien toimina.

Lue lisää Meän Tornionlaakson sivulta 10.