Toimittaja: Anna-Maria Vainionpää

Kouluista viestitään valtakunnallisesti eri medioissa, miten ne ovat saaneet polkaistua etäkoulut tehokkaasti käyntiin. Isossa osassa yksittäisiä kouluja näin varmasti onkin. Uutisoinnin ulkopuolelle on kuitenkin jäänyt esimerkiksi neurologisesti poikkeavien lasten haastava tilanne. 

Koulunkäynnin-
ohjaajien tärkeä tuki

Erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla ja nuorilla on edelleen oikeus lähiopetukseen. Suositus kuitenkin on, että hekin siirtyisivät etäopetukseen. 

Perhe voi kuulua riskiryhmiin, jolloin vanhemmat ottavat erityislapsensa kotiin pienentääkseen tartuntariskiä. Osa erityislasten vanhemmista on siirtänyt lapsensa etäkouluun sosiaalisen paineen vuoksi. Jotkut koulut ovat myös painostaneet vanhempia ottamaan erityislapsensa ja -nuorensa pois lähiopetuksesta.

– Koulut ovat järjestäneet etäopetuksen neurotyypillisten (neurologisesti normaali) lasten mukaan. Koulu ei siten opeta tällä hetkellä tasa-arvoisesti.

Haasteita jo perusarjessa

Autismikirjon lapsi tai nuori voi pärjätä erityistuen avulla normaalissa luokassa.

Erityisryhmien lapsilla ei ole aina taitoja selvitä edes perusarjesta. He eivät tällä hetkellä saa aina sitä tukea, johon heillä olisi lainmukainen oikeus. Tilanteen nurinkurisuutta kuvaa se, että lapsen, joka on oikeutettu henkilökohtaiseen koulukuljetukseen ja ohjaajaan, ja joka on monien tukitoimien kohteena, ajatellaankin yhtäkkiä pärjäävän yksin kotona.

Perheiden selviytyminen kotona omien etätöiden ja lasten etäkoulun kanssa voi olla varsin haastavaa neurotyypillistenkin lasten kanssa.

Erityislasten kanssa päivittäin työskentelevät näkevät kotien tilanteet selkeästi. Perheet eivät tuo tai uskalla tuoda uupumustaan helposti esiin. 

– Normaalissa perusarjessakin perheet joutuvat kuin todistustaakan kantajiksi. Vanhemmat sairastuvat niin sanottuun krooniseen uupumukseen. 

Lue koko juttu Meän Tornionlaakson sivulta 16.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?