Toimittaja: Kaisu Määttä
Tarja Kinnunen Majakka ry:stä esitteli Etelä-Portimojärven kyläkyselyn tulokset.


ETELÄ-PORTIMOJÄRVI – Yhtä köyttä -hankkeen pilottikylänä Ylitornion kunnassa on Etelä-Portimojärvi, jossa kokoonnuttiin maanantai-iltana hanketyöryhmän kokoukseen. Tilaisuudessa käytiin läpi syksyllä tehdyn kyläkyselyn tulokset, suunniteltiin taideleiriä kesäkuulle ja mietittiin kyläyhdistyksen tuotekortteja järjestötietopalveluun.
Hankkeen projektipäällikkö Tarja Kinnunen Majakka ry:stä esitteli aluksi kyläkyselyn tulokset kertoen, että kylältä saatiin kaikkiaan 21 vastausta. Vastausten määrä noudattelee asukkaiden määrään suhteutettuna samaa kaavaa kuin muissakin kylissä.
Suurimpina uhkina kylän tulevaisuudelle on nähty väestön väheneminen ja ikääntyminen. Näin myös muiden pilottikylien vastauksissa. Etelä-Portimossa on nähty mahdollisuuksina matkailu ja luonto.
Vastaukset kertoivat, että kyläyhdistyksen toimintaan osallistutaan, mutta ei välttämättä kovin aktiivisesti. Kyläyhdistyksen koetaan kuitenkin tiedottavan toiminnastaan hyvin.
– Kotikylää piti kuvailla kolmella sanalla. Useimmiten käytettyjä sanoja olivat aktiivinen, toimelias tai näihin verrattavissa oleva sanamuoto. Rauhallinen-sana oli myös monessa vastauksessa, samoin kaunis ja viihtyisä oli muutamassa vastauksessa, Kinnunen kertoi.

Lue lisää Meän Tornionlaakson sivulta 6.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?