Toimittaja: Eero Ylitalo, kunnanjohtaja

Vuosi 2018 oli vuosi, jolloin minulle mahdollistui juurille palaamiseni ja suuresti arvostamani viran vastaanottaminen täällä Pellossa. Ensimmäisiin kuukausiin liittyi paljon uutta ja ennakoimatonta, mutta pikkuhiljaa asiat ovat edenneet suunnitellusti hyvässä yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa.

Eurojen näkökulmasta Pellon kunnan tuleva vuosi on suunniteltu kerryttämään taseen ylijäämää noin 160 000 euroa. Kunnan oman toiminnan osalta näen ennusteen realistiseksi, mutta varsinkin erikoissairaanhoito voi aikaisempien vuosien tapaan tuoda mukanaan ennakoimattomia muutoksia.

Henkilöstön työhyvinvointi ja osaamisen varmistaminen ovat olleet vahvasti esillä valmistelussa, ja se näkyy talousarviossa. Työkykyä ylläpitäviin toimenpiteisiin panostetaan merkittävästi aikaisempaa enemmän. Myös päätös seitsemästä sote-alan vakinaisesta toimesta on osoitus päättäjien vastuullisesta suhtautumisesta asiaan.

Kustannusarvioltaan noin kahdeksan miljoonan euron koulukeskushanke käynnistyy alkavana vuonna. Rahoitus toteutettaneen kiinteistöleasingrahoituksella, jolloin kustannukset kohdistuvat investointiohjelman sijasta käyttötalouteen. 

Hanke on parhaillaan kilpailutuksessa ja töiden on määrä käynnistyä loppukeväästä. Rahoitusmallista johtuen itse investointiohjelma onkin varsin maltillinen tulevana vuonna, mikä poistojen myötä helpottaa suunnitelmakauden taloudenpitoa.

Kustannusrakennetta tullaan vuoden aikana tarkastelemaan erityisesti kiinteistöjen osalta. Omistuksessa olevien käyttöastetta kohotetaan ja peruspalvelujen kannalta vähemmän tärkeitä tiloja realisoidaan. Myös purku-uhan alla olevien uusia käyttötarkoituksia selvitetään muun muassa itsenäisten asumisyksiköiden tarpeisiin.

Valtaosan maamme kuntien tavoin myös Pellon haaste on väestökehitys. Työvoiman kysynnän kasvusta huolimatta poismuutto on tulomuuttoa suurempaa. Peruskoulun jälkeisen koulutustarjonnan monipuolistaminen on mielestäni yksi vastaus tähän kehitykseen. Tasokas lukio omassa kunnassa on äärimmäisen tärkeä ja vaalimisen arvoinen, mutta sen vaatimat jatko-opinnot edellyttävät poismuuttoa. 

Ammatillisen koulutuksen kehittämisellä sen sijaan on todistetusti vaikutusta nuorison juurtumiseen kotiseudulleen myös Pellossa. Kunnan tavoitteena on lukiokoulutuksen ohella kehittää koulutustarjontaa myös ammatillisille aloille joko omassa kunnassa tai yhteistyössä lähialueen kuntien kanssa.

Alueellisesti Pellon kunta pyrkii omalta osaltaan vahvistamaan sekä kunta- että valtakunnan rajojen ylittävää yhteistyötä. Virkavuoteni Keski-Suomessa vahvistivat näkemystäni siitä, että nimenomaan täällä Tornionjokivarressa konkreettisella yhteistoiminnalla on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet kuntien elinvoimaisuuden vahvistamiseen. 

Juhlapuheissa se on kyllä todettu, mutta toteutusvaiheessa valitettavasti kuntapatriotismi tahtoo nostaa päätään. Siitä on syytä päästä eroon.

Viranhaltija- ja luottamushenkilöjohto ovat tässä asiassa avainasemassa, ja toivoa sopii, että isossa kuvassa tahtotila yhteistyöhön on kaikilla sama. Viitteitä siitä sain, kun jo heti ensimmäisenä Pellon-viikolla naapurikunnan Tapani-kollega kutsui minut Ylitornion ja Övertorneån johdon tapaamiseen. 

Hiljattain keskustelin myös Kolarin tulevan kunnanjohtajan kanssa, ja myös hän tiedosti jokivarren yhtenäisyyden tarpeen. Luottavainen olen myös alueen kuntien poliittisen johdon yhteisiin näkemyksiin tässä asiassa. Kahvistelutapaamisten sijasta on vain edettävä käytänteisiin.

Jokivarren yhdessä esiintymisestä hyvä esimerkki oli päättyneenä vuonna liikenne- ja viestintäministeriön mielenmuutos VT-21 luokituksen suhteen. Myös lohiasia on ollut yhdistävä tekijä ja siinä on viritelty käytännön yhteistoimintaa; tosin tässä vaiheessa ainoastaan Suomen puolella.

Näköpiirissä olevat historialliset muutokset kuntakentässä muuttanevat kuntien roolia oleellisesti. Yhteistoiminnan vahvistaminen on paras tapa vastata tähänkin haasteeseen.

Kiitän kaikkia päättyneestä vuodesta ja toivotan menestyksekästä vuotta 2019.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?