Toimittaja: Kari Kaulanen

TORNIONLAAKSO – Tornio-Muoniojokiseura on antanut lausunnot kahdesta tärkestä asiasta.

Maa- ja metsätalousministeriölle osoitetussa lausunnossa kalastuslain muuttamisesta todetaan, että voimassa olevan lain valuviat tulisi korjata.

Jokiseura pitää lain määritelmää kalakannasta harhaanjohtavana ja toteaa sen olevan vastoin biologista faktaa. Lausunnossa vaaditaan määritelmän muuttamista sellaiseen muotoon, jossa vaelluskalojen jokainen kanta tulee esille omana kantanaan. Esimerkiksi Tornionjoen lohi on Tornionjoen lohi eikä osa joukkoa, jossa on kymmeniä eri kantoja, jopa kasvatuslaitoksissa kasvatetut lohet.

Kalastusoikeuden osalta lausunnossa vaaditaan lakiin palautettavaksi siinä aiemmin ollut maininta, että ”Oikeus harjoittaa kalastusta ja määrätä siitä kuuluu vesialueen omistajalle, jollei tätä oikeutta ole luovutettu toiselle tai jollei jäljempänä tässä laissa muuta säädetä”.

Kalastusoikeuksista pu-hutaan kalastuslain lisäk- si yhteisaluelaissa, mutta lait ovat osin ristiriidassa keskenään. ”Kalastuslakiin tulee siirtää yhteisaluelaista kaikki se, mitä siellä säädetään kalastusoikeuksista”, jokiseuran lausunnossa sanotaan.

Kalastuslain säädöstä valtion yksityisistä kalastuksista jokiseura pitää yhtenä Suomen epämääräisimmistä lakipykälistä, koska sanat valtio ja yksityinen tarkoittavat toistensa vastakohtia. Se vaatii kyseisen säädöksen poistamista Suomen laista epämääräisenä ja harhaanjohtavana.

Kalastonhoitomaksuina kertyneiden varojen käytöstä lausunnossa sanotaan, että ykkösasemaan on nostettava kalastusoikeuden haltijoille maksettava korvaus, kun esityksessä se on vasta neljäntenä.

Lue lisää Meän Tornionlaakson sivulta 11.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?