Toimittaja: Kari Kauppinen

YLITORNIO – Kunnanvaltuutettu Tanja Lauri-Oja (YPL, Ylitornion parhaaksi -liike) on tehnyt torstaina valtuustoaloitteen, jossa kysyy, mitä on tapahtunut ODL Ylitornion Vesperkodin asiassa, kun se siirtyi yksityiseltä yrittäjältä kunnalle vuodenvaihteessa.

Hän sanoo, ettei tietoa ole tullut riittävästi.

– Olen yrittänyt saada kunnan johdolta vastauksia lukuisiin lisäkysymyksiin, miksi näin on menetelty, siinä kuitenkaan onnistumatta. Mielestäni nyt ei ole menetelty lain, eikä hallintosäännön mukaisesti. Tällainen toiminta ei vastaa hyvää hallintotapaa, hän kirjoittaa aloitteessaan.

Lauri-Oja kertaa aloitteessaan tapahtumaketjua: Ylitornion kunta ilmoitti vuoden 2021 lopussa nettisivullaan, että ODL Ylitornion Vesperkodin ikääntyneiden palvelut siirtyvät kunnan omaksi palveluksi 1.1.2022 alkaen. Suurin osa valtuutetuista oli täysin tietämättömiä tehdystä liikkeen luovutuksesta. Emme saaneet minkäänlaista infoa asiasta ennen kuin 4.1.2022. Infotilaisuus pidettiin vasta sen jälkeen, kun useat valtuutetut kyselivät viranhaltijoilta lisätietoja sähköpostitse. Valtuutetuille annettu info ei juurikaan poikennut paikallislehdelle toimitetusta informaatiosta.

”Sopimuksia avoimeksi”

Tanja Lauri-Oja jatkaa aloitteessa seuraavaa.

– Ylitornion kunnan virkamiesjohdon tulee antaa tieto siitä, ketkä kaikki henkilöt ovat edustaneet kuntaa asiaa koskevissa neuvotteluissa ja ketkä ovat sopimuksen allekirjoittaneet.

– Ketkä kaikki saivat tiedon neuvottelujen alkamisesta ja milloin heitä informoitiin? Onko kunta käyttänyt lakiasiantuntijaa?

– Haluan myös tietää, onko liikkeen luovutuksen yhteydessä laadittu riskianalyysi, koska kyseessä on iso ja kuntaa sitova sopimus.

– Virkamiesten tulee kertoa myös se, miten vuonna 2016 laadittu kahdenkymmenen vuoden vuokrasopimus Vesperkodin kiinteistöstä Kiinteistö Oy Opistonkurvin eli ODL:n omistaman kiinteistöyhtiön kanssa vaikuttaa nyt liikkeenluovutuksen kautta kuntaan.

– Kaikkien asiaan liittyvien entisten ja nykyisten sopimusten sisältö tulee avata valtuutetuille ja niiden vaikutukset kunnan talouteen tulee kertoa.

”Miksi ei vain otettu huostaan?”

Tanja Lauri-Oja sanoo, että ymmärtää, että kunnan velvollisuuksiin kuuluu turvata Vesperkodin asukkaiden turvallisuus, jos ODL vetäytyy äkkiarvaamatta sopimuksesta.

– Mutta haluan saada vastauksia siihen, miten ODL voi muutaman päivän varoitusajalla ilmoittaa lopettavansa toimintansa, kun heidän kanssaan on aiemmin laadittu sopimus toiminnan pyörittämisestä.

– Koska kunnalle on ensi kerran ilmoitettu vetäytymisestä?

– Miten on mahdollista, että yritys voi ”irtisanoutua” sopimuksesta ilman irtisanomisaikaa ja onko sopimuksessa ollut mitään sanktiota? Vai onko kyseessä sopimusrikkomus?

ODL on itse ilmoittanut Valviralle, että se peruuttaa Vesperkodin toimintalupaa koskevan hakemuksen.

Lauri-Oja jatkaa kysymyksiään.

– Miksi Ylitornion kunnan virkamiehet päätyivät liikkeen luovutukseen, kun he olisivat voineet ottaa hoivakodin toiminnan huostaansa, ja käynnistää sen jälkeen neuvottelut siitä, miten asiassa edetään?

Poliittiset päätökset vasta tulossa

Tanja Lauri-Oja sanoo aloitteessaan, että kyseessä on kunnan kannalta erittäin merkittävä ja iso asia, ja siksi nyt on tärkeää selvittää, miksi luottamushenkilöt on ohitettu päätöksenteossa.

– Mikäli sopimuksia ja päätöksiä on ”pieni piiri” jo tehnyt, niin miksi niitä tarvitsisi luottamushenkilöiden enää edes käsitellä, jos ne ovat ”pienen piirin” toimivallassa?

– Olemme kuntalaisten valitsemia päättäjiä ja edustamme virkamiesjohdolle työnantajaa. Siksi koen tämän episodin meitä kohtaan ala-arvoisen loukkaavana ja jopa halventavana.

– Me valtuutetut emme ole saaneet tietoa liikkeen luovutuksen kustannuksista tai sen vaikutuksista tulevaisuuteen. Vesperkodin työntekijöiden siirtyminen pikaisella aikataululla kunnan palvelukseen on

merkittävä kustannuserä.

Lauri-Oja viittaa aloitteessa joulukuun alkupuolella, kolme viikkoa ennen kauppaa, pidettyyn budjettivaltuustoon.

– Ylitornion kunnan nettisivulla julkaistussa tiedotteessa puhutaan kunnan toiveista laajentaa omaa palvelutuotantoaan, mutta valtuutetut eivät ole saaneet mitään tällaista tietoa edes joulukuun 2021 talousarviovaltuustossa.

– Kuka on antanut valtuudet virkamiesjohdolle liikkeen luovutuksen yhteydessä ottaa noin kaksikymmentä työntekijää Ylitornion kunnan palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä? Tietääkseni

perusturvalautakunta tai kunnanhallitus eivät ole asiaa käsitelleet.

– Olen myös huolissani siitä, että miten Vesperkodin tiedossa olevat ongelmat hoidon laadussa tullaan korjaamaan. Hoivakotihan on ollut aluehallintoviraston valvonnassa liki kaksi vuotta.

Lauri-Oja päättää aloitteensa siihen, että sanoo luottamushenkilöillä olevan laaja tiedonsaantioikeus ja koska valtuutettuna edustaa kuntalaisia, niin hänellä on velvollisuus selvittää asiat juurta jaksain.

– Se on etu kaikkien oikeusturvan kannalta, Lauri-Oja sanoo aloitteessaan.

 

Kunnanhallitus käsittelee asiaa tiistaina 18.1. ja perusturvalautakunta 20.1.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?