Toimittaja: Anssi Tapio

SO

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät uusien hyvinvointialueiden vastuulle, mutta mitä ne palvelut oikein ovat? Kunnissa sosiaali- ja terveyspuoli on usein niputettu samaksi, esimerkiksi perusturvan alle.

Olisi helpompaa aloittaa siitä TE-osasta, joka terveyskeskuksineen ja lääkäreineen on useimmille tuttu, mutta sosiaalipuolta ei pidä väheksyä, sillä sekin vaikuttaa tavallisten ihmisten elämään monin tavoin.

Lista sosiaalipuolen alla olevista palveluista, joihin lappilainen saattaa elämänsä varrella törmätä, on nimittäin hengästyttävä: lapsiperheiden kotipalvelu- ja perhetyö, lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus, kasvatus- ja perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta, sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut, vammaisuuden perusteella annettu tuki, kuten henkilökohtainen apu, liikkumista tukeva palvelu, asunnon muutostyö, perhehoito, laitospalvelu, sosiaalityö ja ohjaus sekä päivätoiminta, koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut kouluilla, kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut kuten ruokapalvelu, turva-auttaminen ja siivous, liikkumista tukevat palvelut, päivätoiminta, perhehoito, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen, kehitysvammahuolto, perustason mielenterveys- ja päihdetyö sisältäen sosiaalityön ja -ohjauksen sekä psykiatrisen sairaanhoitopalvelun sekä muun avohoidon, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ohjattu, tuettu tai ympärivuorokautinen asumispalvelu ja päihdelaitoshoito.

Kiteytettynä sosiaalityö pyrkii ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin. Paino on ongelmien ennaltaehkäisyssä, vähentämisessä ja poistamisessa vastasyntyneistä ikäihmisiin.

TE

Terveydenhuolto on tähän asti vienyt kuntien budjeteista suuren osan, ja etenkin erikoissairaanhoito on kallista. Erikoissairaanhoito on sairaaloissa annettua erikoislääkärien tekemää vaativaa tutkimusta ja hoitoa, kuten kirurgisia leikkauksia. Kuntien on huolehdittava siitä, että sen asukkaat saavat tarpeellisen erikoissairaanhoidon.

Vaativinta hoitoa Lapissa annetaan keskussairaaloissa. Keskussairaaloita on Lapin hyvinvointialueen kattavalla alueella tällä hetkellä kaksi, Rovaniemellä ja Kemissä. Vielä vaativampaa hoitoa annetaan yliopistosairaaloissa, joita on Suomessa viisi. Lapissa yliopistosairaalaa ei ole, lähin on Oulussa. Esimerkiksi kaikista elinsiirroista ja lasten avosydänkirurgiasta Suomessa vastaa Helsingin yliopistollinen sairaala.

Kuntalaisille tutumpi hoitopaikka on terveyskeskus, jossa on lääkärivastaanotto sairastuneille ja pitkäaikaissairaille, sairaanhoitajien vastaanottoja hoidon tarpeen arviointiin ja pienempiin vammoihin sekä usein myös vuodeosasto.

Terveyskeskus järjestää myös terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia, jotka kuuluvat kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Julkiseen terveydenhuoltoon kuuluvat myös esimerkiksi päivystys kiireellisissä tapauksissa, kotisairaanhoito, kouluterveydenhuolto, mielenterveyspalvelut, äitiys- ja lastenneuvola ja suun terveydenhuolto.

Julkisen terveydenhuollon rinnalla terveydenhoito voi olla yksityistä, ja lisäksi työterveydenhuolto on lakisääteisesti työnantajan järjestettävä.

Lue lisää Meän Tornionlaakson sivuilta 12 ja 13.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?