Toimittaja: Kari Kauppinen

Idyllisen Kuivakankaan-Kaulirannan alueen kotitalouksista valuu jätevesiä puhdistamattomina Väylään. 

YLITORNIO – Kaulirannan ja Kuivakankaan kotitalouksista lasketaan jätevesiä edelleen puhdistamattomina Tornionjokeen. Tämä näkyy paikoin virtaamattomissa kohdissa siten, että vedessä on näkyvää ulostetta.

Myös uimarit ja ulkomaalaiset alueen majoituspaikoissa asuneet ovat kohdanneet tilanteen.

Talvi tietysti siistii näkymiä.

Tilanne on jatkunut useista toimenpiteistä ja niiden yrityksistä vuosikausia entisellään. Jo viimeistään vuosituhannen alkupuolella asiaan on kiinnitetty huomiota.

Maanantaina kunnanvaltuustossa tehtiin valtuustoaloite, jolla asia halutaan saattaa lain vaatimalle tasolle ja ympäristöystävälliseksi.

Aloitteen jätti Ylitornion parhaaksi -valtuustoryhmä.

Valtuustoaloittessa esitetään, että Ylitornion kunta käynnistää välittömästi Kaulirannan ja Kuivakankaan rantakylien viemäröintisuunnitelmat ja toteuttaa ne ympäristönsuojelulain sekä Natura 2000 -suojelualueen määräämällä tavalla.

– Ylitornion naapurikunnissa viemäriasiat on hoidettu kuntoon. Ylitorniolla jokea käytetään viemärinä, aloitteessa todetaan.

Välittömästi tarkoittaa aloitteen tekijöiden mukaan sananmukaisesti sitä, kuten kunnanvaltuutettu Petri Juvani (YPL) sanoo, että jos ei ennen vuodenvaihdetta asia ole edennyt, edessä on valituskirjelmä oikeuskanslerille.

Oikeuskansleri valvoo muun muassa, että viranomaiset ja virkamiehet sekä muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tällä hetkellä oikeuskanslerina toimii Tuomas Pöysti ja apulaisoikeuskanslerina Mikko Puumalainen.

Laki voimassa vuosia

Ympäristönsuojelulain muutos ja uusi talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annettu valtioneuvoston asetus eli hajajätevesiasetus tulivat voimaan huhtikuussa 2017. Tuolloin annettu aikaraja viemäröinnin hoitamiseksi kuntoon oli lokakuu 2019.

Aloitteessa todetaan että, Tornionjoen Rantakylän ja Maijalanrannan kiinteistöjen omistajat ovat hakeneet lykkäystä eli määräaikaista poikkeamista viideksi vuodeksi.

– Tuosta ajasta on kulunut kaksi vuotta eikä kunta ole informoinut kyläläisiä millään lailla asian etenemisestä, aloitteessa selvitetään.

Tornionjoki kuuluu Natura 2000-verkostoon.

– Se on arvokas vaelluskalajoki. Jokivarren kylien viemäröinti on yksi keino vähentää sen ravinnekuormituksia, aloitteessa mainitaan.

Uutta rakennuskantaa

Alueelle, jossa viemäröinti ei ole kunnossa, ollaan rakentamassa uudisrakennuksia.

Aloitteessa mainitaan myös, että maanomistajat ovat suunnittelemassa rantakaavoittamista eli rakentamisen määrä tulee kasvamaan lähivuosina.

Aloitteen tekijät sanovat, että siksikin viemariasiat on saatavat kuntoon tuplakustannusten välttämiseksi. Eli ettei tarvitse nyt rakentaa väliaikaisia järjestelyjä ja hetikohta tulisi uusi järjestelmä.

Ely-keskus on tehnyt aikoinaan Kaulirannan vesi- ja viemäriosuuskunnan alueelle runkoviemärisuunnitelman, jossa oli myös rahoitus valmiina. Hanke kaatui erinäisiin valituksiin ja kunnan omien viemärisuunnitelmien vuoksi. Tuolloin avustusta oli saatavissa mahdollisesti jopa 80 prosenttia kokonaiskustannuksista.

”Kaikki tuet selvitettävä”

Aloitteessa todetaan, että viemärin rakennustyö vaatii hyvän alkuvalmistelun ja selvityksen myös rahoitukseen saatavista avustuksista ja että Ylitornion kunnan tulee selvittää kaikki mahdolliset avustuskanavat EU-avustuksia myöten.

Parhaillaan on käynnissä muun muassa ympäristöministeriön avustushaku ”Virtaa vesienhoitoon”, jonka tarkoituksena on tehdä Suomesta maailman tehokkain vesiensuojelija. Rahoitettavilla hankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä vahvistaa vesistökunnostajien ja valuma-alueiden eri maanomistajien yhteistyötä.

Aloitteen ovat allekirjoittanet seuraavat henkilöt eli Ylitornion parhaaksi -liike: Tanja Lauri-Oja, Katriina Koskela, Jari Angeria, Tommi Knuuti, Heli Mäkikyrö, Petri Juvani ja Timo Kunnari.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?