Toimittaja: Kari Kauppinen

Teatterikatsomo on saamassa katoksen, samanlaisen kuin itse teatterilavan katsomo.

YLITORNIO – Aavasaksalla olevan Kruununnäyttämön katsomokatoksen vielä aloittamatta olevat rakennustyöt ja niiden suunnittelu eivät ole sujuneet hyvin.

Koko asian ongelman ydin tiivistyy aikataulutukseen, rahoitukseen ja vaikutuksiin paviljongin aukioloon.

Aavasaksan ja paviljongin aukiolo on Ylitorniolle tärkeää, sillä se on matkailijoiden ja paikallisten suosiossa. Nyt vaarana, ja nykytilanteessa jopa todennäköistä, on, että paviljonkiravintola on koko ensi kesän kiinni.

Kunnan suunnitelmien mukaan paviljonki pitää olla suljettuna rakennushankkeen aikana jo turvallisuudenkin takia. Luottamushenkilöille esiteltyjen, kunnan teettämien rakennussuunnitelmien mukaan rakennustyöt valmistuisivat kahdessa kuukaudessa.

Rakennustöistä järjestettyyn tarjouskilpailuun osallistunut ylitorniolainen urakoitsija, Pohjois-Suomen Kajo Oy:n yrittäjä Jouko Kauvosaari, sanoo, että rakennustyöt olisi voitu tehdä noin kolmessa kuukaudessa, mutta paviljonki olisi voinut olla auki koko ajan.

– Kattotuolien (kattoristikoiden) ja materiaalien nostoista olisi jouduttu ottamaan nostoaluetta muutamiksi päiviksi parkkialue  käyttöön. Urakka-alue olisi joka tapauksessa ollut rajattu aidoilla, Kauvosaari kertoo.

Kauvosaarta haastateltiin Meän Tornionlaakson aloitteesta.

Rahaa olisi jäänyt säästöön

Ylitornion kunta varasi rakennushankkeeseen 150 000 euroa viime joulukuussa kunnan tulo- ja menoarvion yhteydessä.

Kunta myös haki Ely-keskukselta maaseuturahastosta tukea hankkeeseen ja myös sai sen. Tuki on 70 prosenttia haetusta summasta. Kunta haki 150 000 euron kustannuksilla tukea ja sai siis
105 000 euroa. Ely myönsi tuen 17. maaliskuuta.

Tämän jälkeen järjestettiin tarjouskilpailu rakennustöistä. Tekninen lautakunta käsitteli saapuneet tarjoukset, joita oli kaksi, 26. toukokuuta.

Halvempi tarjous oli paikallisen yrittäjän, Pohjois- Suomen Kajo Oy:n, 181 000 euron tarjous. Toinen oli 290 550 euroa.

Tekninen lautakunta hylkäsi molemmat tarjoukset, koska kunnan hankkeeseen varaama määräraha, 150 000 euroa, ylittyi.

Vaikka halvimman tarjouksen kohdalla ylitys budjetoituun oli 31 000 euroa, raha olisi kuitenkin riittänyt, sillä yhdessä Elyn tuen kanssa rahaa oli käytettävissä
255 000 euroa.

Alun perin 150 000 euron summa oli varattu kokonaisuudessaan rakennustöihin, ilman tukea.

Kunnalle olisi jäänyt rahaa säästöön 74 000 euroa budjetoituun verrattuna.

Se, että kunnan alun perin varaama raha ei riitä hankkeeseen, ei vaikuta avustuksen saamiseen.

Olisi siis voitu tehdä niinkin, että lautakunnassa olisi todettu 31 000 euron budjettiylitys, haettu sille määrärahakorotus kunnanhallituksessa ja -valtuustossa, jossa olisi todettu hankkeen menoiksi 181 000 euroa ja hankkeen tuloiksi saatu avustus 105 000 euroa eli kokonaismenoiksi olisi tullut
76 000 euroa, Tämä on 74 000 euroa alle alun perin budjetoidun.

Samassa kokouksessa tehtiin toinen ylitys

Teknisen lautakunnan kokouksessa (26.5.) kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen (181 000 euroa) hyväksymistä esitti Tommi Knuuti ja sitä kannatti Katriina Koskela. Molemmat olivat tuolloin Vasemmistoliiton edustajia, nyt Ylitornion parhaaksi -liikkeessä.

Asiasta äänestettiin. Pohjaesitys, eli teknisen johtajan esitys, tarjousten hylkäämisestä voitti äänin 4–3. Kädennostoäänestyksessä Knuutia kannattivat Koskela ja Tuomas Sandqvist (kesk). Hylkäämistä kannattivat keskustan Markku Montell, Tuija Kariniemi-Saukkoriipi, Kaarina Lohiniva ja Reeta Laitinen.

Hylkäämisen puolesta äänestäneistä Meän Tornionlaakso tavoitti Markku Montellin, joka sanoo, että aivan valtuustokauden lopussa ennen uusia vaaleja ei haluttu lähteä hakemaan enää
31 000 euron hyväksyntää budjettiylitykseen.

Samassa kokouksessa toisessa asiakohdassa päätettiin vesi- ja viemärilaitoksen 75 000 euron suuruisen budjettiylityksen esittämisestä kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Tämä hyväksyttiin.

Hanke kallistui kymppitonneilla

Mikäli kunta olisi tehnyt päätöksen toukokuussa ottaa urakoitsija katsomokatoksen rakentajaksi, kunta olisi säästänyt 74 000 euroa eli sen summan, mikä jää alkuperäisestä budjettivarauksesta ja saadusta avustuksesta yli.

Halvimman urakkatarjouksen jättänyt Pohjois-Suomen Kajo Oy:n yrittäjä Jouko Kauvosaari kertoo nyt, että tällä hetkellä urakkahinta on materiaalien hintojen nousujen takia varmasti jo lähempänä 250 000 euroa ja että esimerkiksi normaalien kattoristikoiden toimitusajat ovat tällä hetkellä jo noin 20 viikkoa eli lähes viisi kuukautta tilauksesta.

Toukokuussa hylätyn edullisimman tarjouksen urakka-aika oli tarjoukseen merkittynä ollut 16.8.–16.11.

Tuki voi jäädä saamatta

Katoshankkeella tai ainakin Ely-avustuksen jatkoaikahakemuksilla alkaa olla kohta kiire.

Kun asiasta päätettiin, kunnan asiakirjoissa oli tieto, että hanke pitää olla valmiina vuoden 2022 loppuun. Nyt se on päivitetty ensi kesäkuun loppuun, mikä on myös Ely-keskuksen määräaika.

Mikäli työt eivät ole määräajassa valmiina, tukea ei makseta, ellei kunta ole hakenut ajoissa jatkoaikaa hankkeelle.

Kunnalta saaduissa tiedoissa hankkeelle ei ole aikataulua. Ilmeisesti koska virallista päätöstä ei ole tehty, ei ole olemassa virallista aikatauluakaan.

Ely myöntää hankkeisiin suhteellisen helposti jatkoaikaa, mikäli asia on perusteltu hyvin. Hankkeisiin on mahdollista saada vähintään kolmen vuoden jatko, jopa viisi vuotta.

Mikäli käy niin, että hanke ei ole valmis 30. kesäkuuta ensi vuonna eikä jatkoaikaa hankkeelle ole haettu Elyltä, avustus jää saamatta.

Hankehaussa Elyn painopisteenä oli muun muassa maaseudun asumis- ja matkailuympäristön viihtyvyyteen ja kehittämiseen liittyvät yleishyödylliset investoinnit, joissa hakijana on julkisoikeudellinen yhteisö eli tässä tapauksessa Ylitornion kunta. 

Raha ei enää kierrä, 31 000 euroa olisi tullut nopeasti takaisin

Paviljonkiyrittäjät Jaana ja Virpi Peitso ovat ostaneet kuluvana vuonna yhteensä noin 35 000 eurolla raaka-aineita ja tarvikkeita paikallisista liikkeistä.

Eri tavoin voi laskea sitä, mitä Kruununnäyttämön katsomokatosbudjetin ylittämisen eli 31 000 euron kattamiseksi olisi voinut tehdä, vaikka Elyn avustusta ei olisi tullut.

Raha olisi tullut takaisin jo paviljongin tekemillä yhden kesän ostoilla. Ei toki suoraan kunnan kassaan, mutta se olisi jäänyt kiertämään kunnassa.

Myös mikäli matkailijoita ei tule paviljongin ollessa kiinni, voi pohtia, miten paljon kylältä jää rahaa käyttämättä.

Päälle tulevat paviljongin, yrittäjien ja henkilökunnan saamatta jäävät verotulot sekä myös paikallisen yrittäjän maksamat maksut, mikäli edullisin tarjous olisi hyväksytty toukokuisessa teknisen lautakunnan kokouksessa.

Mikäli yhden kesän kiinniolo, mikäli se toteutuu, heijastuu kielteisesti paviljongin toimintaan ja kävijämääriin myös vuoden 2023 aikana ja siitä eteenpäin, menetetyt summat kasvavat.

Nyt katettavia kustannuksia on tietysti lisää, kun hankkeen kustannukset ovat nousseet noin 70 000 eurolla.

Yrittäjät ihmettelevät kunnan ilmoitusmenettelyä

Aavasaksan Paviljongin yrittäjät Jaana ja Virpi Peitso hämmästelevät sitä, miten Ylitornion kunta on menetellyt Kruununnäyttämön katsomokatoksen rakennusprosessissa.

Yrittäjät kirjelmöivät asiasta kunnanhallitukselle tämän viikon maanantaina, ja valaisevat asiaa.

Yrittäjien kirjeestä selviää, että kunta ilmoitti yrittäjille kevättalvella, että paviljonki on suljettava kesäkuussa 2021 rakennustöiden aloittamisen vuoksi.

– Olimme tyrmistyneitä. Olimmehan rekrytoineet juuri kaksi työntekijää ja suunnitelleet tulevaa kesää, kirjeessä todetaan.

– Saimme siirrettyä rakentamisen aloittamista ensin elokuun alkupuolelle ja myöhemmin kesäkuussa palaverissa teknisen toimen johtajan Jarmo Jaakon kanssa syys-lokakuulle. Toiveenamme oli, etteivät rakennustoimet alkaisi ennen lokakuuta, kirjoittavat Jaana ja Virpi Peitso kunnanhallitukselle maanantaina lähettämässään kirjeessä.

Toive toteutuu nyt, kun kunta ei tämän vuoden puolella aloita enää rakennustöitä. Tosin epäselvyydet aikataulutuksessa ovat johtaneet siihen, että yrittäjät ovat joutuneet perumaan osan loppuvuoden yksityistilaisuuksista.

Ylitornion kunnanhallituksella oli kokous maanantaina, mutta paviljonkiyrittäjien kirje saapui vasta sen alettua, joten siihen ei voitu ottaa kantaa kokouksessa. Kokous alkoi kello 14.

Maanantain kokouksessa tosin oli esillä yrittäjien lähettämä paviljongin vuokrasopimuksen irtisanominen, jonka kunnanhallitus totesi tapahtuneeksi ja tiedoksi itselleen.

Kunta sanoo informoineensa yrittäjiä pitkin hanketta, jo alkuvuoden aikana.

Tekninen lautakunta kokoontuu tänään torstaina ja käsittelee Kruununnäyttämön katsomokatosta. 

”Katos tarvitaan tapahtumille”

Alun perin Kruununnäyttämön katsomokatosta on perusteltu luottamushenkilöille seuraavasti: Aavasaksanvaaralla järjestetään lukuisia tapahtumia, jotka ovat olleet säiden armolla. Katettu katsomo antaa mahdollisuudet järjestää tilaisuuksia ja esityksiä ilman säävarauksia. Tapahtumia on ollut tarkoitus kehittää ja lisätä, mutta ilman katettua katsomoa tämä ei onnistu.

Paviljonkiyrittäjät ovat olleet toista mieltä katoksen tarpeesta.

– Tapahtuman onnistuminen ei synny rakenteista vaan sisällöstä. Tällä nykyisellä tavalla voitaisiin mennä. Sadekin kuuluu kesään. Toki aina on tehtävä myös uhrauksia, että jotakin uutta saadaan, yrittäjä Virpi Peitso sanoi aiemmin kesällä Meän Tornionlaakson haastattelussa.

Varsinkin pysyvä katos vie maisemanäkyvyyden paviljongin sisältä.

– Nykyisellään kahvilasta on hyvät näköalat ympäröivään vaaramaisemaan. Katsomon katos tulisi osittain tämän maiseman eteen, niin ettei vaaramaisemaa enää näkyisi kahvilasta samalla tavalla, paviljonkiyrittäjät kertovat.

Lapin yliopiston matkailun kulttuurintutkimuksen professori Soile Veijola ihmettelee, miksi katsomokatteeksi ei ole harkittu jokaisen tapahtuman kohdalla erikseen pystytettävää  kevytrakenteista sadekatosta. Se ei hänen mukaansa rikkoisi luonnonmaisemaa kuin tapahtuman ajaksi ja kunnioittaisi näin pihapiirin arvokkainta rakennusta.

Aavasaksa on ympäristöministeriön määritelmän mukaan yksi Suomen kahdestakymmenestäseitsemästä kansallismaisemasta.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?