Toimittaja: Anna-Maria Vainionpää

Silja Heikkilä ja Harry Ylisaukko-oja innostivat kylien edustajia ideoimaan kylien osuutta maaseututapahtumassa.

PELLO – Maaseututapahtuman suunnittelu etenee. Viime viikolla kylien edustajat kokoontuivat yhteen suunnittelemaan kylien tapaa osallistua yhteiseen tapahtumaan.

Kunnan kahdestatoista kylästä kokouksessa oli edustettuina 11 kyläyhteisöä.

– Tällä hetkellä mennään sata lasissa, täysillä, kylien ja paikallisten yritysten osallistumista koordinoiva Harry Ylisaukko-oja avasi kokouksen.

Kylät äärimmäisen tärkeitä

Kylien edustajat esittelivät lyhyesti omat kylänsä. Kylien asukasmäärät ja kyläyhteisöjen aktiivisuus vaihtelivat.

Maaseututapahtuman tuottaja Silja Heikkilä korosti, kuinka tärkeitä kylät ja niiden esiinnostaminen ovat tapahtuman kannalta.

– Teemme pellolaisten näköisen tapahtuman pellolaisille. Kunnan kylät ovat kaikki omanlaisiaan.

Ne päättävät itse, miten haluavat olla esillä.

Yksin vai yhdessä

Ylisaukko-oja oli lähestynyt kyläyhdistyksiä ja -toimijoita kirjeitse ennen viime viikon yhteispalaveria.

Polttavin kysymys kylien osalta oli, haluavatko kylät osallistua tapahtumaan itsenäisesti vai yhteisellä ”kylätorilla”.

Kylien edustajat kannattivat pääosin yhteisesiintymistä, sillä yksittäisellä kylällä ei katsottu olevan riittävästi resursseja toimia yksin. Yhteinen kylätorin ohella kylillä on kuitenkin mahdollisuus varata omia myyntipaikkojaan tapahtumaan.

Heikkilä visioi kylätorista luotavan visuaalisesti yhtenäisen tilan, jossa kylistä tuodaan esiin asioita yhtenäisen rungon mukaisesti.

– Meillä on vapaat kädet suunnitella kylien osallistumista tapahtumaan. Vain mielikuvitus on rajana. Toimimme kyliemme hyväksi, Ylisaukko-oja innosti läsnäolijoita.

Työryhmä jatkaa

Tilaisuudessa koottiin viiden hengen työryhmä jatkojalostamaan ideaa kylätorista.

Työryhmä tuo myöhemmin esityksensä kaikkien kyläyhdistysten ja -toimijoiden arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi.

– Tämä on ison yhteistyön paikka, jossa voimme harjoitella ja oppia aitoa yhteistyötä, Ylisaukko-oja totesi.

Anna-Maria Vainionpää

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?