Toimittaja: Idalotta Nousiainen

YLITORNIO – Vuonna 2018 aluelehden toimittaja tuli Helena Kreivin ja Antero Juhon pihapiiriin tekemään juttua siihen suunnitteilla olevasta voimalinjasta. Vanhan kotitilan omistavilla sisaruksilla ei ollut mitään tietoa suunnitelmista, vaikka piirrokset voimalinjasta oli suunniteltu jo pitkälle.

ELY-keskuksen kuulutus hankkeesta oli lehdissä ennen seuraavaa vuodenvaihdetta. Tammikuussa 2019 kaikille voimalinjareitin lähellä asuville lähetettiin kutsu avoimeen yleisötilaisuuteen.

Kreivi ja Juho kokevat, että tiedottaminen maanomistajille hankkeesta ei ole ollut riittävää. 

Uusi voimalinja turvaisi huoltovarmuuden

Voimalinja rakennettaisiin Suomen Keminmaasta Ruotsin Messaureen. Uuden voimalinjan yhteispituus on Suomen puolella noin 48 kilometriä. Tarkoituksena on taata sähkön riittävyys ja tasata Suomen ja Ruotsin välistä eroa sähkön hinnassa.

Vanhalta sukutilalta Vuennonkosken varrella kulkee jo 400 kilovoltin voimalinja. Se on ollut siinä noin 50 vuotta. Uutta samankokoista linjaa on kaavailtu edellisen viereen.

Lapin liitto, Ylitornion kunta, kyläyhteisö ja alueen kalastajat vastustavat uutta voimalinjaa. Sekä Ylitornion kunnanhallituksen että Lapin liiton lausunnossa vedotaan tärkeän kulttuuriympäristön ja maiseman säilyttämiseen. Ylitornion kunnan mukaan olisi kohtuutonta rakentaa uusi voimalinja tontille, josta menee jo yksi.

Ylitornion päivitettävässä osayleiskaavassa on tarkoituksena saada lisää rantarakennusta ja kesäpaikkoja. Voimalinjasta aiheutuisi haittaa myös alueen kalastukselle sekä Juhon omistamalle leirintäalueelle.

Riitta Lönsström Lapin liitosta toteaa, että 400 kilovoltin voimalinja on valtavan raskas elementti ja sen sijainti Vuennonkoskella olisi kriittinen.

– Tulisi äärimmäisen tarkkaan selvittää vaihtoehtoisia ylityskohtia. Ennen kaikkea voimalinjalla on vaikutus maisemaan ja kulttuurimaisemaan. 

Helena Kreivi on pöyristynyt ELY-keskuksen perustellusta päätelmästä voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Arviointiselostuksessa todetaan, ettei alueella ole estettä rakentamiselle.

– Tuntuu, että ELY on ottanut huomioon vain ne, joille hankkeesta ei olisi haittaa.

Esimerkiksi museovirasto on lausunut myöntävästi hankkeen puolesta.

Lapin ELY-keskuksen puolesta asian on esitellyt Hannu Raasakka. Hänen mukaansa kaikki osapuolet on otettu puolueettomasti huomioon perusteltua päätelmää tehtäessä, kuten YVA-laki edellyttää.

Lue lisää Meän Tornionlaakson sivuilta 6–7.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?